Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bench
/bentʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • ghế dài
  • park benches
   ghế ở công viên
 • bàn (của thợ mộc, thợ đóng giày)
 • ghế ngồi của quan toà; toà án
  • to be raised to the bench
   được bổ nhiệm làm quan toà; được phong làm giám mục
  • to be on the bench
   làm quan toà; làm giám mục
  • the bench and the bar
   quan toà và luật sư
 • ghế ngồi ở nghị viện Anh (của từng nhóm)
  • bishops' bench
   ghế ngồi của các giám mục (trong nghị viện Anh)
danh từ
 • cuộc trưng bày, cuộc triển lãm (chó)
ngoại động từ
 • trưng bày, triển lãm (chó)
Related words
Related search result for "bench"
Comments and discussion on the word "bench"