Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bank
/bæɳk/
Jump to user comments
danh từ
 • đê, gờ, ụ (đất, đá)
 • bờ (sông, hồ, kênh, lạch, ruộng...)
 • đống
  • big banks of snow
   những đống tuyết lớn
 • bãi ngầm (ở đáy sông)
 • sự nghiêng cánh (máy bay); sự nghiêng sang một bên (ôtô trong khi quành hay chạy vòng tròn)
 • (ngành mỏ) bờ miệng giếng, bờ miệng hầm
động từ
 • đắp bờ (để ngăn)
  • to bank up a river
   đắp bờ ngăn sông
 • chất đống, dồn thành đống
  • the sand banks up
   cát dồn lại thành đống
 • nghiêng đi (ô tô, máy bay khi lái vòng)
danh từ
 • nhà ngân hàng
 • (đánh bài) vốn (của) nhà cái
  • to break the bank
   đánh cho nhà cái hết vốn
động từ
 • gửi (tiền) vào ngân hàng; gửi tiền ở ngân hàng
  • he banks one tenth of his salary every month
   anh ta gửi 1 qoành 0 tiền lương hàng tháng vào ngân hàng
 • đổi tiền
 • làm cái (đánh bạc)
 • làm chủ ngân hàng; làm nghề đổi tiền
IDIOMS
 • to bank on (upon) somebody
  • trông nom vào ai, hy vọng vào ai, tin cậy vào ai
danh từ
 • chỗ ngồi (của người nô lệ chèo thuyền chiến)
 • dãy mái chèo (thuyền chiến)
 • (âm nhạc) bàn phím
 • bàn thợ
Related search result for "bank"
Comments and discussion on the word "bank"