Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chaud
Jump to user comments
tính từ
 • nóng
  • Pays chaud
   xứ nóng
 • ấm
  • Vêtements chauds
   quần áo ấm
  • voix chaude
   giọng ấm
 • hăng, sôi nổi
  • Une chaude discussion
   cuộc tranh luận sôi nổi
 • mới, nóng hổi
  • Nouvelle chaude
   tin nóng hổi
 • nhiệt tình
  • Réponse chaude
   lời trả lời nhiệt tình
 • nóng nảy
  • Tempérament chaud
   tính nóng nảy
 • tình tứ
  • Il passe encore pour chaud malgré son âge
   dù lớn tuổi nhưng ông ta vẫn còn tình tứ
 • động đực
 • gấp gáp, cuống cuồng
  • avoir la tête chaude
   dễ nổi nóng
  • être chaud
   (tiếng lóng, biệt ngữ) ngờ vực
  • être tout chaud de
   vẫn còn xúc động vì
  • il fera chaud
   (thân mật) đến tết mới có, còn (là) xơi
  • main chaude
   đỏ, hay được (đánh bạc)
  • n'avoir rien de plus chaud que de
   không gì vội bằng
  • ne pas être chaud pour
   chẳng hứng (làm gì)
  • pleurer à chaudes larmes
   xem pleurer
  • tenir chaud; tenir les pieds chauds à quelqu'un
   không cho ai nghỉ phút nào
phó từ
 • nóng
  • Manger chaud
   ăn nóng
  • coûter chaud
   xem coûter
  • tout chaud
   ngay lập tức
  • Porter tout chaud une nouvelle
   đưa tin ngay lập tức
danh từ giống đực
 • sự nóng
  • Endurer le chaud et le froid
   chịu đựng nóng và lạnh
 • lúc nóng nhất
  • Le chaud du jour
   lúc nóng nhất trong ngày
  • avoir chaud
   nóng
  • cela ne fait ni chaud ni froid
   việc ấy không thưởng không phạt
  • opérer à chaud
   giải phẫu khi đang kịch phát
  • prendre un chaud et froid
   bị cảm lạnh
  • souffler le chaud et le froid
   khi theo nguyên khi theo bị; ba phải
  • Chaux, show
Related words
Related search result for "chaud"
Comments and discussion on the word "chaud"