Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
chat
Jump to user comments
danh từ
 • con mèo
 • con yêu quý
  • Mon petit chat
   con yêu quý của tôi
 • giá đặt đá đen (của thợ lợp nhà)
 • trò chơi mèo đuổi chuột
  • à bon chat bon rat
   vỏ quít dày móng tay nhọn
  • acheter chat en poche
   nhắm mắt mua liều
  • avoir d'autres chats à fouetter
   còn nhiều việc quan trọng hơn phải để tâm
  • avoir un chat dans la gorge
   khản cổ
  • chat échaudé craint l'eau froide
   chim phải tên sợ làn cây cong
  • chat fourré
   (đùa cợt) quan tòa
  • courir comme un chat maigre
   chạy như chó dại
  • dès les chats
   từ sáng sớm
  • écrire comme un chat
   viết như gà bới
  • il n'y a pas de quoi fouetter un chat
   việc nhỏ nhặt không cần lưu ý tới
  • jeter (donner) sa langue aux chats
   chịu thua
  • jeter le chat aux jambes
   (từ cũ, nghĩa cũ) đổ lỗi (cho ai)
  • ne pas rencontrer un chat
   không gặp một ai
  • non, c'est le chat
   đừng chối cãi nữa
  • quand le chat est absent, les souris dansent
   vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm
  • retomber comme un chat sur ses pattes
   thoát khỏi bước gian nguy một cách tài tình
  • vivre comme chien et chat
   xem chien
  • Cas, schah
tính từ
 • dịu dàng mơn trớn
Related words
Related search result for "chat"
Comments and discussion on the word "chat"