Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
death
/deθ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự chết; cái chết
  • natural death
   sự chết tự nhiên
  • a violent death
   cái chết bất đắc kỳ tử
  • to be st death's door
   sắp chết, kề miệng lỗ
  • to be in the jaws of death
   trong tay thần chết
  • wounded to death
   bị tử thương
  • tired to death
   mệt chết được
  • to put to death
   giết
  • to catch one's death of cold
   cảm lạnh chết
  • this will be the death of me
   cái đó làm tôi chết mất
  • death penalty
   án tử hình
  • death anniversary
   kỷ niệm ngày mất, ngày giỗ
 • sự tiêu tan, sự tan vỡ, sự kết liễu, sự chấm dứt
  • the death of one's hopes
   sự tiêu tan hy vọng
  • the death of one's plants
   sự tan vỡ kế hoạch
IDIOMS
 • to be death on...
  • (thông tục) thạo bắn (thú, chim...); thạo, giỏi, cừ (về cái gì...)
  • yêu thiết tha, yêu say đắm, yêu mê mệt (cái gì...)
 • to be in at the death
  • được mục kích cái chết của con cáo (săn cáo)
  • (nghĩa bóng) được mục kích sự sụp đổ của một công cuộc
   • better a glorious death than a shameful life
    (tục ngữ) thà chết vinh còn hơn sống nhục
 • to cling (hold on) like grim death
  • bám không rời, bám chặt
  • bám một cách tuyệt vọng
 • death is the grand leveller
  • (tục ngữ) chết thì ai cũng như ai
 • death pays all debts
 • death quits all scores
 • death squares all accounts
  • chết là hết nợ
 • to meet one's death
  • (xem) meet
 • to snatch someone from the jaws of death
  • (xem) snatch
 • sudden death
  • cái chết bất thình lình
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) rượu rất nặng; uýtky rẻ tiền
 • to tickle to death
  • làm chết cười
 • to the death
  • cho đến chết, cho đến hơi thở cuối cùng
   • to fight to the death for communism
    chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho chủ nghĩa cộng sản
Related words
Related search result for "death"
Comments and discussion on the word "death"