Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
deny
/di'nai/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • từ chối, phản đối, phủ nhận
  • to deny the truth
   phủ nhận sự thật
  • to deny a charge
   phản đối một lời buộc tội
 • chối, không nhận
  • to deny one's signature
   chối không nhận chữ ký của mình
 • từ chối, không cho (ai cái gì)
  • to deny food to the enemy
   chặn không cho địch tiếp tế lương thực, chặn nguồn tiếp tế của địch
  • to deny oneself
   nhịn, chịu thiếu, nhịn ăn nhịn mặc
 • báo là (ai) không có nhà; không cho gặp mặt (ai)
Related words
Related search result for "deny"
Comments and discussion on the word "deny"