Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
diable
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • quỷ
 • đồ quỷ sứ
  • Cet enfant est un vrai diable
   chú bé này thật là đồ quỷ sứ
 • gã, chàng, người
  • Un pauvre diable
   một gã nghèo khổ đáng thương
  • Un grand diable
   một người to lớn
 • cái quái gở, cái chết tiệt
  • Un diable d'homme
   một con người quái gở
  • Une diable d'affaire
   một công việc chết tiệt
 • xe đẩy hàng (hai bánh thấp ở ga..)
 • hộp đầu quỷ (đồ chơi trẻ con, có lò xo bật)
 • lưới đánh cá trích
  • à la diable
   tồi, bừa bãi, cẩu thả
  • Être mis à la diable
   ăn mặc cẩu thả
  • aller au diable; aller à tous les diables; aller au diable vert
   đi biệt tăm
  • au diable
   bỏ đi, quẳng đi, thôi không làm nữa
  • au diable soit; le diable soit de
   đồ chết giẫm
  • Au diable soit le bavard!
   đồ chết giẫm chỉ mới ba hoa!
  • le diable voit de toi!
   (mày là) đồ chết giẫm
  • avoir des diables bleus
   u sầu, buồn thảm
  • avoir le diable au corps
   hung hăng, không từ việc xấu nào
  • beauté du diable
   vẻ đẹp của tuổi xuân
  • brûler une chandelle au diable
   xu nịnh kẻ quyền thế bỉ ổi
  • ce serait bien le diable si...
   thực là lạ lùng quá nếu...
  • c'est le diable à confesser
   đó là một chuyện khó vô cùng
  • c'est le diable; c'est là le diable; voilà le diable
   cái khó khăn là ở đó
  • comme un diable; comme un beau diable; comme tous les diableg
   nóng nảy lắm, hung dữ lắm
  • courir comme St le diable vous emportait
   chạy bán sống bán chết
  • du diable; de tous les diables; de cinq cents diables
   hết sức, quá sức
  • Se donner un mal; de cinq cents diables
   hết sức mất công
  • du diable si
   không thể ngờ là
  • en diable
   vô cùng
  • Rigoureux en diable
   vô cùng nghiêm khắc
  • envoyer au diable; envoyer à tous les diables
   (thân mật) tống cổ đi
  • être au diable
   ở biệt tăm ở đâu không biết
  • être battu du diable
   quần quật, không được nghỉ lúc nào
  • être possédé du diable
   bị quỷ ám, bị tình dục chi phối
  • faire le diable; faire le diable à quatre
   làm ồn quá, mất trật tự quá; nóng nảy quá
  • le diable bat sa femme et marie sa fille
   vừa mưa nắng ông cắng đánh nhau
  • le diable chante la grand-messe
   đồ giả đạo đức; nam mô một bồ dao găm
  • le diable et son train
   đồ đạc linh tinh bề bộn
  • le diable s'en mêle
   việc trở nên gay go
  • loger le diable dans sa bourse
   không có một xu dính túi
  • ne craindre ni Dieu ni diable
   trẻ không tha già không thương; trời vật cũng chẳng sợ
  • ne croire ni à Dieu ni à diable
   không tin gì cả
  • quand le diable y serait; quand se serait le diable
   dù khó khăn đến thế nào
  • que le diable m'emporte
   xem emporter
  • qui diable
   kẻ quái nào
  • Qui diable a pu vous dire cela?
   kẻ quái nào đã có thể nói với anh điều đó?
  • tirer le diable par la queue
   vặt mũi không đủ đút miệng
  • vendre son âme au diable
   bán linh hồn cho quỷ, theo hùa bọn ác ôn
thán từ
 • quái nhỉ!, ừ nhỉ!
  • Diable! c'est un peu cher
   ừ nhỉ, hơi đắt một chút
  • Que diable me veut il?
   nó muốn tôi cái quái gì nhỉ?
Related search result for "diable"
Comments and discussion on the word "diable"