Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
doctor
/'dɔktə/
Jump to user comments
danh từ
 • bác sĩ y khoa
 • tiến sĩ
  • Doctor of Mathematics
   tiến sĩ toán học
 • (hàng hải), (từ lóng) người đầu bếp, anh nuôi (trên tàu)
 • bộ phận điều chỉnh (ở máy)
 • ruồi già (để câu cá)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) nhà học giả, nhà thông thái
ngoại động từ
 • chữa bệnh cho (ai); cho uống thuốc, tống thuốc vào
  • he is always doctoring himself
   hắn ta cứ (uống) thuốc suốt
 • cấp bằng bác sĩ y khoa cho
 • thiến, hoạn
 • sửa chữa, chấp vá (máy...)
 • làm giả, giả mạo
 • ((thường) + up) pha, pha trộn (rượu, thức ăn...) (để làm kém phẩm chất)
nội động từ
 • làm bác sĩ y khoa
Comments and discussion on the word "doctor"