Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
empty
/'empti/
Jump to user comments
tính từ
 • trống, rỗng, trống không, không
  • the car is empty of petrol
   xe không còn xăng, xe đã hết xăng
 • rỗng, không có đồ đạc; không có người ở (nhà)
 • rỗng tuếch (người); không có nội dung, vô nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa)
 • (thông tục) đói bụng; rỗng
  • empty stomach
   bụng rỗng
  • to feel empty
   thấy đói bụng
IDIOMS
 • the empty vessel makes the greatest sound
  • (tục ngữ) thùng rỗng kêu to
danh từ
 • (thương nghiệp) vỏ không (thùng không chai không, túi không...)
ngoại động từ
 • đổ, dốc (chai...); làm cạn, uống cạn (cốc...)
 • trút, chuyên
 • chảy vào (đổ ra (sông)
  • the Red River empties itself into the sea
   sông Hồng đổ ra biển
Related search result for "empty"
Comments and discussion on the word "empty"