Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
full
/ful/
Jump to user comments
tính từ
 • đầy, đầy đủ, nhiều, tràn trề, tràn ngập, chan chứa
  • to be full to the brim (to overflowing)
   đầy tràn, đầy ắp
  • my heart is too full for words
   lòng tôi tràn ngập xúc động không nói được nên lời
  • to be full of hopes
   chứa chan hy vọng
  • to give full details
   cho đầy đủ chi tiết
  • to be full on some point
   trình bày đầy đủ chi tiết về một điểm nào
  • a full orchestra
   dàn nhạc đầy đủ nhạc khí
  • to be full of years and honours
   (kinh thánh) tuổi tác đã cao, danh vọng cũng nhiều
 • chật, đông, chật ních, hết chỗ ngồi (rạp hát, xe buýt...)
  • to be full up
   chật rồi, hết chỗ ngồi
 • no, no nê
  • a full stomach
   bụng no
 • hết sức, ở mức độ cao nhất
  • to drive a car at full speed
   cho xe chạy hết tốc lực
 • tròn, đầy đặn, nở nang (đàn bà)
 • giữa, hoàn toàn, trọn vẹn, đầy đủ
  • in full summer
   giữa mùa hạ
  • in full daylight
   giữa ban ngày, lúc thanh thiên bạch nhật
  • a full dozen
   một tá tròn đủ một tá
  • to give full liberty to act
   cho hoàn toàn tự do hành động
  • to wait for two full hours
   đợi trọn hai giờ, đợi suốt hai giờ
 • lùng nhùng, phồng, xếp nhiều nếp (quần áo...)
 • thịnh soạn
  • a full meal
   bữa cơm thịnh soạn
 • chính thức; thuần (giống...); ruột (anh em...)
  • full membership
   tư cách hội viên chính thức
  • a full brother
   anh (em) ruột
  • a full sister
   chị (em) ruột
  • of the full blood
   thuần giống
 • đậm, thẫm (màu sắc); chói (ánh sáng); sang sảng (tiếng)
IDIOMS
 • to be full of oneself
  • tự phụ, tự mãn
 • to fall at full length
  • ngã sóng soài
 • in full swing
 • in full blast
  • lúc sôi nổi nhất, lúc hăng say nhất; lúc náo nhiệt nhất
phó từ
 • (thơ ca) rất
  • full many a time
   rất nhiều lần
  • to know something full well
   biết rất rõ điều gì
 • hoàn toàn
 • đúng, trúng
  • the ball hit him full on the nose
   quả bóng trúng ngay vào mũi nó
 • quá
  • this chair is full high
   cái ghế này cao quá
danh từ
 • toàn bộ
  • in full
   đầy đủ, toàn bộ, không cắt bớt
  • to write one's name in full
   viết đầy đủ họ tên của mình
  • to the full
   đến mức cao nhất
  • to enjoy oneself to the full
   vui chơi thoả thích
 • điểm cao nhất
ngoại động từ
 • chuội và hồ (vải)
Related search result for "full"
Comments and discussion on the word "full"