Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fermer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đóng, khóa
  • Fermer la porte
   đóng cửa
  • Fermer un tiroir
   đóng ngăn kéo
  • Fermer un robinet
   khóa vòi nước lại
 • gấp, nhắm, ngậm, nắm
  • Fermer un livre
   gấp quyển sách
  • Fermer les yeux
   nhắm mắt
  • Fermer la bouche
   ngậm miệng
  • Fermer le poing
   nắm nắm tay lại
 • ngăn, cấm vào
  • Fermer l'accès
   ngăn lối vào
  • Fermer un port
   cấm vào một cảng
 • đóng cửa
  • Fermer un tripot
   đóng cửa một sòng bạc
 • kết thúc
  • Fermer une discussion
   kết thúc một cuộc tranh luận
 • khóa sổ
  • Fermer une liste
   khóa sổ một danh sách
 • khâu mép
  • Fermer une plaie
   khâu mép một vết thương
  • fermer boutique
   xem boutique
  • fermer la bouche à
   xem bouche
  • fermer la marche
   xem marche
  • fermer la porte à
   không cho vào; ngăn cản sự phát triển
  • fermer la retraite aux ennemis
   chặn đường tháo lui của địch
  • fermer les yeux à quelqu'un
   vuốt mắt cho ai
  • fermer l'oreille
   không chịu nghe
  • fermer sa porte à quelqu'un
   không tiếp ai
  • fermer sa bourse à quelqu'un
   không cho ai tiền nữa
  • fermer un compte
   kết toán
  • la fermer
   (thông tục) ngậm miệng
  • ne pas fermer l'oeil
   không chợp mắt
nội động từ
 • đóng cửa
  • Bureaux qui ferment à seize heures
   bàn giấy đóng cửa bốn giờ chiều
 • đóng
  • Cette porte ferme mal
   cửa này đóng không kín
Related words
Related search result for "fermer"
Comments and discussion on the word "fermer"