Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
filer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • kéo, xe
  • Filer de la laine
   xe len (thành sợi)
  • Le ver à soie file son cocon
   con tằm kéo kén
  • l'araignée file sa toile
   con nhện xe tơ
 • (hàng hải) tháo cuộn (ra), thả (ra)
  • Filer une amarre
   thả dây buộc tàu
 • theo dõi
  • Policier qui file un suspect
   cảnh sát theo dõi một kẻ tình nghi
 • tiến hành tuần tự
  • Filer une intrigue
   tiến hành tuần tự một âm mưu
 • (thông tục) cho
  • Filer de l'argent à quelqu'un
   cho ai tiền
  • Filer des coups à quelqu'un
   cho ai mấy cú đòn
  • filer n noeuds
   (hàng hải) chạy n hải lý mỗi giờ
nội động từ
 • chảy thành dây (không thành giọt)
  • Sirop qui file
   nước xi rô chảy thành dây
 • tuột ra, tuột đi
  • Cordage qui file
   dây chão tuột đi
  • Couture qui file
   chỗ khâu tuột chỉ
 • đi nhanh
  • filer comme une flèche
   đi nhanh như tên bắn
 • (thân mật) chuồn, lỉnh, rút lui
  • Filons vite
   ta hãy chuồn nhanh
 • biến nhanh
  • L'argent file
   tiền biến nhanh
 • lên khói
  • Lampe qui file
   đèn lên khói
  • filer à l'anglaise
   xem anglais
  • filer doux
   xem doux
Related search result for "filer"
Comments and discussion on the word "filer"