Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
hour
/'auə/
Jump to user comments
danh từ
 • giờ, tiếng (đồng hồ)
  • half an hour
   nửa giờ
  • to strike the hours
   đánh giờ (đồng hồ)
 • giờ phút, lúc
  • in the hour of danger
   trong giờ phút hiểm nguy
  • until one's last hour
   cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời
  • his hour has come
   giờ phút cuối cùng của đời nó đã đến rồi, nó đã đến lúc chết rồi
 • ((thường) số nhiều) giờ (làm việc gì theo quy định)
  • school hours
   giờ học ở trường
  • the off hours
   giờ nghỉ, giờ được tự do
 • (tôn giáo) giờ cầu kinh (bảy lần trong một ngày); kinh tụng hằng ngày
IDIOMS
 • Book of Hours
  • sách tụng kinh hằng ngày
 • at the eleventh hour
  • (xem) elevent
 • in a good hour
  • vào lúc may mắn
 • in an evil hour
  • vào lúc rủi ro, vào lúc gặp vận đen
 • to keep good (early) hours
  • đi ngủ sớm dậy sớm
 • to keep bad (late) hours
  • thức khuya dậy muộn
 • to keep regular of the hours
  • dậy ngủ đúng giờ giấc
 • the question of the hour
  • vấn đề nóng hổi lúc này, vấn đề nóng hổi lúc đó; vấn đề thời sự nóng hổi
 • till all hours
  • cho đến tận lúc gà gáy sáng
Related words
Related search result for "hour"
Comments and discussion on the word "hour"