Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
hair
/heə/
Jump to user comments
danh từ
 • tóc, lông (người, thú, cây...); bộ lông (thú)
  • to do one's hair
   vấn tóc, làm đầu
  • to have (get) one's hair cut
   vấn tóc lên, búi tóc lên
  • to part one's hair
   rẽ đường ngôi
  • to let down one's hair
   bỏ xoã tóc (đàn bà)
 • (thông tục) xuềnh xoàng, tự nhiên, không nghi thức gò bó
IDIOMS
 • against the hair
  • ngược lông (vuốt)
  • (nghĩa bóng) trái với y muốn, trái ngược
 • both of a hair
  • cùng một giuộc
 • to bring somebody's gray hairs to the grave
 • to bring somebody's gray hairs with (in) sorrow to the grave
  • làm cho ai chết vì buồn
 • by a hair
 • within a hair of
  • suýt nữa, chỉ một ít nữa
 • to a hair
  • rất đúng, đúng hoàn toàn
 • to comb somebody's hair for him
 • to stroke somebody's hair
  • mắng mỏ ai, xỉ vả ai, sửa lưng ai
 • to get (take) somebody by the short hairs
  • (từ lóng) khống chế ai, bắt ai thế nào cũng chịu
 • to hang by a hair
  • treo trên sợi tóc
 • to keep one's hair on
  • (từ lóng) bình tĩnh
 • to lose one's hair
  • rụng tóc, rụng lông
  • (thông tục) nổi cáu, mất bình tĩnh
 • to make somebody's hair curl
  • làm cho ai sửng sốt, làm cho ai ngạc nhiên, làm cho ai kinh ngạc
  • làm cho ai khiếp sợ
 • not to turn a hair
 • without turning a hair
  • không tỏ ra vẻ mệt nhọc một chút nào
  • phớt tỉnh, không sợ hãi, không nao núng
 • one's hair stands on end
  • tóc dựng ngược lên (vì sợ hãi...)
 • to split hairs
  • (xem) split
 • to take a hair of the dog that bit you
  • (tục ngữ) lấy độc trị độc
Related search result for "hair"
Comments and discussion on the word "hair"