Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
jerk
/dʤə:k/
Jump to user comments
danh từ
 • cái giật mạnh thình lình; cái xốc mạnh thình lình; cú đẩy mạnh thình lình; cú xoắn mạnh thình lình; cú thúc mạnh thình lình; cú ném mạnh thình lình
 • (số nhiều) sự co giật (mặt, chân tay...)
 • phản xạ
 • (thể dục,thể thao) sự giật tạ (để nâng từ vai lên quá đầu)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người ngớ ngẩn, người xuẩn ngốc
IDIOMS
 • physical Jerks
  • (từ lóng) động tác tập thể dục
ngoại động từ
 • giật mạnh thình lình; xốc mạnh thình lình; đẩy mạnh thình lình; xoắn mạnh thình lình; thúc mạnh thình lình; ném mạnh thình lình
  • to jerk the door open
   giật mở tung cửa ra
  • to jerk onself free
   giật mạnh để thoát ra
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ((thường) + out) nói dằn mạnh từng tiếng, nói cắn cẩu nhát gừng
  • to jerk out one's words
   nói dằn mạnh từng tiếng
nội động từ
 • chạy xóc nảy lên; đi trục trặc
 • co giật (mặt, chân tay...)
ngoại động từ
 • lạng (thịt bò) thành lát dài ướp muối phơi nắng
Related search result for "jerk"
Comments and discussion on the word "jerk"