Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
jeu
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự chơi; trò chơi
  • Les jeux des enfants
   trò chơi của trẻ em
  • Ce n'est qu'un jeu
   (nghĩa bóng) chỉ là trò chơi, chỉ là trò đùa
 • phép chơi, cách chơi, lối chơi; lối diễn xuất (của diễn viên)
  • Jouer d'après le jeu
   chơi đúng phép
  • Acteur qui a un jeu séduisant
   diễn viên có lối diễn xuất lôi cuốn
 • cờ bạc; tiền đặt
  • Maison de jeu
   sòng bạc
  • Avoir la passion du jeu
   có máu mê cờ bạc
 • đồ chơi; cỗ bài, bộ cờ...
  • Acheter un jeu de cartes
   mua một cỗ bài
 • xấp bài (cầm trên tay)
 • chỗ chơi; sòng bạc
  • Un jeu ombragé
   một chỗ chơi có bóng mát
 • sự éo le, sự đa đoan
 • sự vận hành, sự hoạt động; khoảng vận hành, khoảng chạy
  • Le jeu d'un tiroir
   khoảng chạy của ngăn kéo
 • (cơ học) sự lỏng, sự jơ
  • Cet axe a du jeu
   trục này bị jơ
 • bộ (đồ)
  • Un jeu de clefs
   một bộ chìa khoá
 • (số nhiều, sân khấu) bảng điều khiển ánh sáng
 • (sử học) bản kịch (thời Trung đại)
  • avoir beau jeu
   xem beau
  • cacher son jeu
   xem cacher
  • cela n'est pas de jeu
   điều đó không hợp lệ; điều đó không phải cách
  • ce sont les jeux de prince
   đó là kiểu của những kẻ quyền thế (làm hại những người (thường))
  • c'est un jeu d'enfant
   xem enfant
  • couper jeu
   ăn non
  • donner beau jeu
   xem beau
  • entrer en jeu
   (nghĩa bóng) nhập cuộc
  • être à son jeu
   chăm chú chơi
  • faire le jeu de quelqu'un
   làm lợi cho ai (tuy không định tâm)
  • franc jeu
   xem franc
  • jeu blanc
   trắng chân, thua bàn trắng
  • jeux d'adresse
   trò khéo tay
  • jeu de hasard
   xem hasard
  • jeux de la nature
   kỳ quan thiên nhiên
  • jeux de lumière
   tác dụng phối hợp ánh sáng
  • jeux de Mars
   chiến tranh
  • jeu de mots
   lối chơi chữ
  • jeu de scène
   tác dụng trên sân khấu
  • jeux d'esprit
   lời dí dỏm
  • jeux de Vénus
   ái tình
  • jeu de bois
   kẽ hở ở đồ gỗ (vì gỗ co)
  • jeux floraux
   (sử học) cuộc thi thơ (ở Tu-lu-dơ)
  • jeux olympiques
   xem olympique
  • jouer bien son jeu
   tiến hành tốt công việc
  • jouer gros jeu
   đánh bạc to
  • jouer le grand jeu
   dùng mọi phương tiện để thành công
  • jouer un jeu dangereux
   chơi trò nguy hiểm; làm liều
  • jouer un jeu d'enfer
   xem enfer
  • jouer un jeu serré
   chơi thận trọng
  • le jeu n'en vaut pas la chandelle
   xem chandelle
  • les jeux sont faits
   ván đã đóng thuyền
  • mettre en jeu
   sử dụng, vận dụng
  • Mettre sa vie en jeu
   liều mạng, đánh liều
  • mettre quelqu'un en jeu
   khiến ai bị liên lụy
  • se faire un jeu de
   làm dễ dàng (việc gì)
  • se piquer au jeu
   khát nước (tuy thua vẫn đánh); thất bại cũng không nản
  • tirer son épingle du jeu
   xem épingle
  • vieux jeu
   lạc hậu, lỗi thời
  • y aller bon jeu bon argent
   làm nghiêm túc việc gì
Related search result for "jeu"
Comments and discussion on the word "jeu"