Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
jus
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • nước ép, nước vắt
  • Jus de citron
   nước chanh vắt
  • Jus de viande
   nước thịt ép
 • (thông tục) cà phê
 • (quân sự; tiếng lóng, biệt ngữ) chiến sĩ, binh
  • Premier jus
   binh nhất
 • (thông tục) dòng điện, điện
  • Il n'y a pas de jus
   hết điện
  • cà vaut le jus
   (thông tục) điều đó đáng công
  • jeter du jus
   (thông tục, từ cũ; nghĩa cũ) gây ấn tượng mạnh mẽ
Related search result for "jus"
Comments and discussion on the word "jus"