Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mock
/mɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự chế nhạo, sự nhạo báng, sự chế giễu
  • to make a mock of someone
   chế nhạo ai, chế giễu ai
tính từ
 • giả, bắt chước
  • mock modesty
   khiêm tốn giả
  • mock battle
   trận giả
  • mock velvet
   nhung giả
ngoại động từ
 • chế nhạo, nhạo báng, chế giễu
 • thách thức; xem khinh, coi thường
 • lừa, lừa dối, đánh lừa
 • nhại, giả làm
nội động từ
 • (+ at) chế nhạo, nhạo báng, chế giễu
Related search result for "mock"
Comments and discussion on the word "mock"