Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mask
/mɑ:sk/
Jump to user comments
danh từ
 • mạng che mặt của phụ nữ ngày xưa; mặt nạ ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to throw off the mask
   lột mặt nạ, vạch trần chân tướng
  • under the mask of virture
   dưới mặt nạ đạo đức; đạo đức giả
 • mặt nạ phòng độc
ngoại động từ
 • đeo mặt nạ cho
 • che giấu, giấu giếm, che kín
 • (quân sự) nguỵ trang (quân đối phương) bằng lực lượng tương xứng; đứng cản đằng trước (quân cùng phe)
nội động từ
 • mang mặt nạ giả trang
Related search result for "mask"
Comments and discussion on the word "mask"