Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
moteur
Jump to user comments
tính từ
 • (kỹ thuật) phát động
  • Force motrice
   lực phát động
 • (sinh vật học, sinh lý học) vận động
  • Nerf moteur
   dây thần kinh vận động
danh từ giống đực
 • (kỹ thuật) động cơ
  • Moteur à combustion interne
   động cơ đốt trong
 • (nghĩa bóng) động lực
  • Moteur d'action
   động lực hành động
Related search result for "moteur"
Comments and discussion on the word "moteur"