Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
palm
/pɑ:m/
Jump to user comments
danh từ
 • (thực vật học) cây cọ, cây họ cau dừa
 • cành cọ (tượng trưng cho chiến thắng); (nghĩa bóng) chiến thắng; giải
  • to bear (carry) the palm
   chiến thắng, đoạt giải
  • to yield the palm
   chịu thua
danh từ
 • gan bàn tay, lòng bàn tay
 • lòng găng tay
 • gan bàn tay (đơn vị đo lường rộng 4 insơ, dài 8 insơ)
IDIOMS
 • to grease (cross) someone's palm
  • hối lộ ai, đút lót ai, đấm mồm ai
ngoại động từ
 • giấu (quân bài, con súc sắc) trong lòng bàn tay
 • sờ bằng gan bàn tay
 • hối lộ, đút lót (ai)
 • (+ off) đánh lừa, đánh lộn sòng, đánh tráo
  • to palm off something upon (on) somebody
   đánh lừa mà tống cái gì cho ai
Related search result for "palm"
Comments and discussion on the word "palm"