Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
port
/pɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • cảng
  • close port
   cảng ở cửa sông
 • (nghĩa bóng) nơi ẩn náu; nơi tỵ nạn
danh từ
 • (Ê-cốt) cổng thành
 • (hàng hải) cửa tàu (để ra vào, bốc xếp hàng hoá...)
 • (hàng hải), (như) porthole
 • (kỹ thuật) lỗ thông hơi, thông gió, hút nước, tháo nước...)
 • đầu cong của hàm thiếc (ngựa)
danh từ
 • dáng, bộ dạng, tư thế
 • (quân sự) tư thế cầm chéo súng (để khám)
ngoại động từ
 • (quân sự) cầm chéo (súng, để khám)
  • port arms!
   chuẩn bị khám súng!
danh từ
 • rượu pooctô, rượu vang đỏ ((cũng) port wine)
danh từ
 • (hàng hải) mạn trái (tàu)
  • to put the helm to port
   quay bánh lái sang trái
 • (định ngữ) trái, bên trái
  • on the port bow
   ở mạn trái đằng mũi
ngoại động từ
 • (hàng hải) quay (bánh lái...) sang trái
nội động từ
 • lái sang phía trái (tàu)
Related words
Related search result for "port"
Comments and discussion on the word "port"