Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
qui
Jump to user comments
đại từ
 • (chỉ người, vật nói trước, thường không dịch)
  • La rue qui traverse la ville est très animée
   con đường xuyên qua thành phố rất là náo nhiệt
  • Je fais ce qui me plaît
   tôi làm cái tôi thích
 • người nào, ai
  • J'aime qui m'aime
   tôi yêu người nào yêu tôi
  • Qui est-ce qui vient?
   ai đến thế
  • N'importe qui
   bất cứ ai
  • Qui est là?
   ai ở đấy?
  • qu'est ce qui?
   cái gì?
  • qui que
   dù là ai
  • Qui que vous soyez
   dù anh là ai
Related search result for "qui"
Comments and discussion on the word "qui"