Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
rien
Jump to user comments
danh từ
 • gì, cái gì, điều gì
  • Y-a-t-il rien de si ridicule?
   có cái gì nực cười như thế không?
 • điều không ra gì
  • Se fâcher de rien
   giận dỗi về điều không ra gì
 • (không) gì cả
  • Je n'ai rien vu
   tôi không nhìn thấy gì cả
  • Que faites-vous? - Rien
   Anh làm gì thế? - Không (làm) gì cả
  • cela ne fait rien
   điều d 8 ó không quan trọng gì; không hề gì
  • ce n'est pas pour rien que
   không phải là không có lý do
  • ce n'est pas rien
   (thân mật) không phải là không quan trọng đâu
  • ce n'est rien
   không quan trọng gì; không hề gì
  • c'est deux, trois fois rien
   việc đó chẳng có nghĩa lý gì
  • c'est mieux que rien
   việc đó cũng khá đấy
  • c'est moins que rien
   không đáng gì, không đáng kể
  • c'est pour rien
   như cho không
  • c'est tout ou rien
   được ăn cả ngã về không
  • comme si de rien n'était
   xem être
  • de rien
   không có gì ạ
  • Homme de rien
   người không ra gì
  • de rien du tout
   không có nghĩa gì, không đáng gì, không ra gì
  • en moins de rien
   xem moins
  • en rien
   về bất cứ mặt nào
  • Sans gêner en rien son action
   không cản trở sự hoạt động của anh ấy về bất cứ mặt nào
  • il n'en est rien
   không phải thế, không đúng thế
  • n'avoir rien
   không có tí gì, túng kiết
  • n'avoir rien de
   không có tính chất của, đâu phải như
  • Elle n'a rien d'une ingénue
   cô ấy đâu phải như một người ngây thơ
  • ne ressembler à rien
   không có hình thù gì
  • ne rien dire
   (thân mật) không gợi gì, không gây hứng thú gì
  • ne rien faire; ne faire rien
   chẳng làm ăn gì, lười biếng
  • ne servir à rien; ne servir de rien
   hoàn toàn vô ích, không ích lợi gì
  • n'être rien
   không có địa vị gì; không quan trọng gì
  • n'être rien à quelqu'un
   không có họ hàng gì với ai
  • en n'y peut rien
   không làm được gì nữa
  • pour rien
   không được gì, vô ích
  • qui ne risque rien n'a rien
   không có gan làm thì chẳng được gì
  • rien à dire
   không còn nói gì nữa
  • rien de moins
   xem moins
  • rien de plus
   không có gì hơn nữa, không có gì thêm nữa
  • rien de rien
   hoàn toàn không có gì
  • rien du tout
   chẳng có gì cả
  • rien que
   chỉ có
  • rien que cala!
   (đùa cợt, hài hước) nhiều thế!
  • rien que d'y penser
   chỉ nghĩ đến thế (cũng) đã
  • si peu que rien
   xem peu
danh từ giống đực
 • điều chẳng ra gì, chuyện chẳng ra gì, chuyện tầm phào
  • Un rien lui fait peur
   chuyện chẳng ra gì cũng làm cho nó sợ
  • Perdre son temps à des riens
   mất thì giờ vào những chuyện tầm phào
  • comme un rien
   dễ dàng, như không
  • en un rien de temps
   chỉ trong chốc lát, trong nháy mắt
  • pour un rien
   vì một lý do không nghĩa lý gì
  • un rien
   hơi
  • Costume un rien trop grand
   bộ quần áo hơi rộng
  • un rien du tout (rien-du-tout)
   kẻ không ra gì
phó từ
 • (thông tục) rất
  • Il fait rien froid ce matin
   sáng nay rất lạnh
  • Il est rien malin, celui-là
   lão ấy là rất láu cá
Related words
Related search result for "rien"
Comments and discussion on the word "rien"