Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
saint
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) thánh, thần thánh
  • Terre sainte
   đất thánh
  • Vie sainte
   cuộc sống thần thánh
  • Un saint homme
   thánh nhân
  • La sainte autorité des lois
   quyền lực thần thánh của luật pháp
 • chính đáng
  • Sainte colère
   sự tức giận chính đáng
 • trước lễ Phục sinh
  • Mercredi saint
   ngày thứ tư trước lễ Phục sinh
  • toute la sainte journée
   (thân mật) suốt cả ngày
danh từ giống đực
 • thánh
  • Vie des saints
   cuộc đời các thánh
 • tượng thánh
  • Un saint de pierre
   một tượng thánh bằng đá
 • bực thánh, thánh nhân
  • Cette femme, c'est une sainte
   bà ấy là một bực thánh
  • ce n'est pas un saint
   (thần học) không phải là một ông thánh đâu, không thánh tướng gì đâu
  • il veut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints
   kêu cầu trực tiếp người có thẩm quyền hơn là nói với những người dưới
  • lasser la patience d'un saint
   không ai có thể chịu nổi
  • le saint des saints
   nơi thiêng liêng nhất của đền Xa-lô-mông
  • ne savoir à quel saint se vouer
   không còn biết nhờ vậy vào ai; hết cả phương kế
  • petit saint
   (thân mật) người lương thiện
  • prêcher pour son saint
   xem prêcher
  • saint du jour
   (thân mật) nhà đương quyền
  • se vouer à tous les saints
   kêu cầu mọi cửa
Related search result for "saint"
Comments and discussion on the word "saint"