Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
plate
/pleit/
Jump to user comments
danh từ
 • bản, tấm phiếu, lá (kim loại)
  • battery plate
   bản ắc quy
 • biển, bảng (bằng đồng...)
  • number plate
   biển số xe (ô tô...)
 • bản khắc kẽm; tranh khắc kẽm, bản đồ khắc kẽm; khuôn in (bằng chì...)
 • tấm kính ảnh, tấm kẽm chụp ảnh (thay cho phim)
 • (kiến trúc) đòn ngang; thanh ngang
  • roof plate
   đòn móc
  • window plate
   thanh ngang khung cửa sổ
 • đĩa (để đựng thức ăn); đĩa thức ăn
  • a plate of beef
   một đĩa thịt bò
 • (danh từ tập thể số ít) bát đĩa bằng vàng bạc
 • đĩa thu tiền quyên (ở nhà thờ)
 • cúp vàng, cúp bạc; cuộc đua tranh cúp vàng; cuộc đua ngựa tranh cúp vàng)
 • lợi giả (để cắm răng giả)
 • đường ray ((cũng) plate rail)
 • (ngành in) bát chữ
ngoại động từ
 • bọc sắt, bọc kim loại
  • to plate a ship
   bọc sắt một chiếc tàu
 • mạ
  • to plate something with gold (silver)
   mạ vàng (bạc) vật gì
 • (ngành in) sắp chữ thành bát
Related search result for "plate"
Comments and discussion on the word "plate"