Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
soften
/'sɔfn/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho mềm, làm cho dẻo
 • làm cho dịu đi
  • curtains that soften the light
   màn che ánh sáng dịu bớt
 • làm cho yếu đi, làm nhụt
  • to soften someone's will
   làm yếu quyết tâm của ai
nội động từ
 • mềm đi
 • yếu đi, dịu đi
 • trở thành uỷ mị, trở thành ẻo lả
  • to soften at the sight of something
   mủi lòng khi nhìn thấy cái gì
Related search result for "soften"
Comments and discussion on the word "soften"