Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
moderate
/'mɔdərit/
Jump to user comments
tính từ
 • vừa phải; phải chăng, có mức độ; điều độ
  • moderate prices
   giá cả phải chăng
 • ôn hoà, không quá khích
  • a man of moderate opinion
   một người có tư tưởng ôn hoà
danh từ
 • người ôn hoà
ngoại động từ
 • làm cho ôn hoà, làm dịu, làm giảm nhẹ, làm bớt đi, tiết chế
  • to moderate one's anger
   bớt giận
nội động từ
 • dịu đi, nhẹ đi, bớt đi
  • the wind is moderrating
   gió nhẹ đi, gió bớt lộng
Related search result for "moderate"
Comments and discussion on the word "moderate"