Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
stud
/stʌd/
Jump to user comments
danh từ
 • lứa ngựa nuôi
 • trại nuôi ngựa giống
 • ngựa giống
IDIOMS
 • at (in) stud
  • có thể nuôi để lấy giống (súc vật)
danh từ
 • đinh đầu lớn (đóng lồi ra để trang trí)
 • núm cửa, quả đấm cửa (làm theo kiểu trang trí)
 • Rivê, đinh tán
 • khuy rời (luồn qua lỗ khuyết ở ngực và cổ áo sơ mi)
 • cột (để đóng ván làm vách)
ngoại động từ
 • đóng đinh đầu lớn
 • làm núm cửa (để trang hoàng)
động tính từ quá khứ
 • rải khắp
  • sea studded with islands
   biển rải rác đầy đảo
  • sky studded with stars
   bầu trời lốm đốm đầy sao
 • dựng cột (cho một toà nhà để đóng ván làm vách)
Related search result for "stud"
Comments and discussion on the word "stud"