Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
task
/tɑ:sk/
Jump to user comments
danh từ
 • nhiệm vụ, nghĩa vụ, phận sự
  • a difficult task
   một nhiệm vụ khó khăn
 • bài làm, bài tập
  • give the boys a task to do
   hãy ra bài tập cho các học sinh làm
 • công tác, công việc
 • lời quở trách, lời phê bình, lời mắng nhiếc
IDIOMS
 • to take to task
  • quở trách, phê bình, mắng nhiếc
 • task force
  • (quân sự) đơn vị tác chiến đặc biệt
ngoại động từ
 • giao nhiệm vụ, giao việc
  • to task someone to do something
   giao cho ai làm việc gì
 • chồng chất lên, bắt gánh vác, thử thách, làm mệt mỏi, làm căng thẳng
  • mathematics tasks the child's brain
   toán học làm cho đầu óc em nhỏ căng thẳng
Related words
Related search result for "task"
Comments and discussion on the word "task"