Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
throb
/θrɔb/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đập mạnh, sự đập nhanh, sự đập rộn lên (của mạch, tim...)
  • the throbs of the heart
   những tiếp đập rộn của tim
 • sự rộn ràng, sự hồi hộp
  • a throb of joy
   niềm vui sướng rộn ràng
nội động từ
 • đập mạnh, đập nhanh; rộn lên
  • his wound throb bed with pain
   vết thương của anh ấy nhức nhối
  • head throb bed
   đầu óc choáng váng
 • rộn ràng, hồi hộp
Related words
Related search result for "throb"
Comments and discussion on the word "throb"