Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
thrill
/θril/
Jump to user comments
danh từ
 • sự run lên, sự rộn lên, sự rộn ràng (vì sung sướng); sự rùng mình (kinh sợ)
  • a thrill of joy
   sự vui sướng rộn ràng
  • a thrill of terror
   sự rùng mình khiếp sợ
 • (y học) sự run; tiếng run (của tim, phổi)
 • (từ lóng) câu chuyện cảm động; câu chuyện giật gân, câu chuyện ly kỳ
ngoại động từ
 • làm rùng mình, làm run lên; làm rộn ràng, làm xúc động, làm hồi hộp
  • to be thrilled with joy
   sướng run lên
  • the match thrills the crowd
   cuộc đấu làm cho đám đông rất hồi hộp
nội động từ
 • rùng mình, run lên; rộn ràng, hồi hộp
  • to thrill with delight
   sướng run lên, sướng rộn ràng
 • rung lên, ngân lên
  • the orator's voice thrilled through the crowsd
   giọng nói của diễn giả rung lên qua đám đông
 • rung cảm, rung động
  • how that violin thrills!
   tiếng viôlông ấy mới rung cảm làm sao!
Related search result for "thrill"
Comments and discussion on the word "thrill"