Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
trap
/træp/
Jump to user comments
danh từ, (thường) số nhiều
 • đồ đạc quần áo, đồ dùng riêng; hành lý
danh từ
 • (khoáng chất) đá trap ((cũng) traprock)
 • bẫy, cạm bẫy ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to set (lay) a trap
   đặt bẫy
  • to be caught in a; to fall into a trap
   mắc bẫy, rơi vào bẫy, mắc mưu
 • (như) trap-door
 • (kỹ thuật) Xifông; ống chữ U
 • máy tung bóng để tập bắn, máy tung chim để tập bắn
 • xe hai bánh
 • (từ lóng) cảnh sát; mật thám
 • (số nhiều) (âm nhạc) nhạc khí gõ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cái mồm
ngoại động từ
 • đặt bẫy, bẫy
 • đặt cửa sập, đặt cửa lật (trên sàn, trần...)
 • đặt xifông, đặt ống chữ U
Related search result for "trap"
Comments and discussion on the word "trap"