Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
water
/'wɔ:tə/
Jump to user comments
danh từ
 • nước
  • to drink water
   uống nước
  • to take in fresh water
   (hàng hải) lấy nước ngọt (để đi biển)
  • to turn on the water
   mở nước
  • to cut off the water
   khoá nước
  • to wash something in two or three waters
   rửa vật gì hai hay ba nước
 • dung dịch nước, nước
 • khối nước (của sông, hồ...)
 • sông nước; biển; đường thuỷ
  • on land and water
   trên bộ và dưới nước
  • by water
   bằng đường thuỷ, bằng đường biển
  • to cross the water
   vượt biển
 • thuỷ triều, triều
  • at high water
   lúc triều lên
  • at low water
   lúc triều xuống
 • nước suối; nước tiểu
  • to take the waters at
   tắm nước suối ở
  • to make water
   tiểu tiện
  • red water
   nước tiểu có máu
 • nước, nước bóng, nước láng (của kim cương, kim loại, tơ lụa)
  • diamond of the first water
   kim cương nước tốt nhất
 • (hội họa) tranh màu nước
IDIOMS
 • to back water
  • chèo ngược
 • to be in deep water(s)
  • (xem) deep
 • to be in low water
  • (xem) low
 • to be in smooth water
  • ở vào hoàn cảnh thuận lợi; thuận buồm xuôi gió
 • to bring water to someone's mouth
  • làm ai thèm chảy dãi
 • to cast (throw) one's bread upon the water(s)
  • làm điều tốt không cần được trả ơn
 • to go through fire and water
  • (xem) fire
 • to hold water
  • (xem) hold
 • to keep one's head above water
  • (xem) above
 • like a fish out of water
  • như cá trên cạn; lạc lõng bỡ ngỡ trong một môi trường mới lạ
 • to spend money like water
  • tiêu tiền như nước
 • still waters run deep
  • (xem) deep
 • to throw cold water on
  • giội gáo nước lạnh vào; làm cho nản chí
 • written in water
  • nhất thời (tiếng tăm); chóng bị quên (thành tích)
ngoại động từ
 • tưới, tưới nước
  • to water a district
   tưới một miền
 • cho uống nước
  • to water the buffaloes
   cho trâu uống nước
 • cung cấp nước
  • to water a town
   cung cấp nước cho một thành phố
 • pha nước vào
 • làm gợn sóng, làm cho có vân sóng (trên tơ lụa)
  • watered silk
   lụa có vân sóng
 • (tài chính) làm loãng (vốn)
  • to the nominal capital of the company
   làm loãng vốn danh nghĩa của công ty (bằng cách tăng cổ phần mà không có vốn tương xứng)
nội động từ
 • uống nước, đi uống nước
  • the horses are watering
   những con ngựa đang uống nước
 • lấy nước ngọt, lấy nước (tàu thuỷ, ô tô)
 • chảy nước, ứa nước
  • his eyes watered
   nó chảy nước mắt
  • to make one's mouth water
   làm thèm chảy nước dãi
IDIOMS
 • to water down
  • giảm bớt đi, làm dịu đi
   • to water down the details of a story
    làm cho chi tiết của câu chuyện bớt đậm nét
   • to water down a blame
    trách khéo, trách ngọt
Related search result for "water"
Comments and discussion on the word "water"