Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
ajouter
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thêm, cộng thêm
  • Il a ajouté un chapitre au texte original
   ông ta đã thêm một chương vào nguyên bản
  • Sans rien ajouter ni retrancher
   không thêm không bớt gì cả
  • Permettez-moi d'ajouter un mot
   tôi xin nói thêm một lời
 • ajouter foi à+ tin vào
  • "Elle n'ajoutait aucune foi à ces abominations" (Mauriac)
   cô ta chẳng hề tin vào những hành vi đáng tởm này
nội động từ
 • tăng
  • La modestie ajoute au mérite
   tính khiêm tốn tăng thêm công trạng
tự động từ
 • thêm vào
  • Diverses primes s'ajoutent au salaire de base
   thêm vào lương cơ bản là nhiều khoản tiền thưởng
Related search result for "ajouter"
Comments and discussion on the word "ajouter"