Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
court
/kɔ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • sân nhà
 • toà án; quan toà; phiên toà
  • court of justice
   toà án
  • at a court
   tại một phiên toà
  • to bring to court for trial
   mang ra toà để xét xử
 • cung diện (vua); triều đình; quần thần; buổi chầu
  • to hold a court
   tổ chức buổi chầu thiết triều
  • the court of the Tsars
   cung vua Nga
  • Court of St James's
   triều đình của vua (hoàng hậu) nước Anh
 • (thể dục,thể thao) sân (đánh quần vợt...)
 • phố cụt
 • sự ve vãn, sẹ tán tỉnh
  • to pay one's court to someone
   tán tỉnh ai
IDIOMS
 • out of court
  • mất quyền thưa kiện
  • (nghĩa bóng) lỗi thời không còn thích hợp; không có căn cứ
ngoại động từ
 • tìm cách đạt được, cầu, tranh thủ
  • to court popular applause
   tìm cách làm cho quần chúng hoan nghênh
  • to court someone's support
   tranh thủ sự ủng hộ của ai
 • ve vãn, tán tỉnh, tỏ tình, tìm hiểu
 • quyến rũ
  • to court somebody into doing something
   quyến rũ ai làm việc gì
 • đón lấy, rước lấy, chuốc lấy
  • to court disaster
   chuốc lấy tai hoạ
  • to court death
   chuốc lấy cái chết; liều chết
Comments and discussion on the word "court"