Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
court
Jump to user comments
tính từ
 • ngắn, thấp
  • Court chemin
   đường ngắn
  • Taille courte
   mình thấp
 • ngắn ngủi
  • Une courte vie
   một cuộc đời ngắn ngủi
  • Court temps
   thời gian ngắn ngủi
 • nhanh
  • J'ai trouvé plus court de prendre l'auto
   tôi thấy đi ô tô thì nhanh hơn
 • (thân mật) không đủ
  • Repas un peu court
   bữa ăn hơi thiếu
  • avoir la mémoire courte
   có trí nhớ kém
  • avoir l'haleine courte
   ngắn hơi
  • courte honte
   sự nhục nhã; sự thất bại hoàn toàn
  • être court de
   (từ cũ, nghĩa cũ) thiếu, không có
  • vue courte
   sự cận thị
  • Cour, cours
phó từ
 • ngắn
  • Cheveux coupés court
   tóc cắt ngắn
  • à court de
   thiếu
  • à court d'argent
   thiếu tiền
  • couper court à
   xem couper
  • de court
   bất ngờ, bất chợt
  • demeurer court; rester court; se trouver court
   quên bẵng điều muốn nói; chưng hửng không biết nói gì
  • tourner court
   rẽ (hướng) đột ngột
  • tout court
   thôi không còn thêm gì nữa
danh từ giống đực
 • sân quần vợt
Related words
Related search result for "court"
Comments and discussion on the word "court"