Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sat
/sit/
Jump to user comments
nội động từ sat
 • ngồi
  • to sit round the fire
   ngồi xung quanh lửa
  • to sit still
   ngồi yên
  • to sit in state
   ngồi chễm chệ, ngồi oai vệ
  • to sit tight
   (thông tục) ngồi lỳ; không lay chuyển, không nhượng bộ; nghiến răng rán sức
  • to sit for an examination
   đi thi
 • đậu (chim)
 • ấp (gà mái)
  • sitting hen
   gà đang ấp
  • the hen wants to sit
   gà muốn ấp
 • họp, nhóm họp
  • Parliament is sitting
   quốc hội đang họp
 • vừa, hợp (quần áo)
  • dress sits well
   quần áo vừa vặn
ngoại động từ
 • ngồi, cưỡi
  • to sit a horse well
   ngồi vững trên lưng ngựa
 • đặt (đứa trẻ) ngồi
  • to sit a child on the table
   đặt đứa bé ngồi lên bàn
IDIOMS
 • to sit down
  • ngồi xuống
 • to sit for
  • đại diện cho
   • to sit for Hanoi
    đại diện cho Hà nội (quốc hội)
  • ngồi làm mẫu (cho hoạ sĩ vẽ)
 • to sit in
  • tham gia, dự vào
  • (thông tục) trông trẻ
  • biểu tình ngồi
 • to sit on (upon)
  • ngồi họp bàn về
 • to sit on (upon)
  • (từ lóng) trấn áp, đàn áp
 • to sit out
  • không tham gia (nhảy...)
  • ngồi cho đến hết buổi (thuyết trình...)
 • to sit over
  • (đánh bài) ngồi tay trên
  • ở thế lợi
 • to sit under
  • ngồi nghe giảng đạo
 • to sit up
  • ngồi dậy
  • đứng lên hai chân sau (chó)
  • (thông tục) giật mình, ngạc nhiên
 • to sit at home
  • ngồi nhà; ăn không ngồi rồi
 • to sit down hard on a plan
  • cương quyết chống một kế hoạch
 • to sit down under a abuse
  • cúi đầu chịu nhục; ngậm bồ hòn làm ngọt
 • to sit somebody out
  • ngồi lâu hơn ai
 • to sit up late
  • thức khuya
 • to make somebody sit up
  • (thông tục) bắt ai làm việc vất vả; làm cho ai đau; làm ai phải ngạc nhiên
 • to sit up and take notice
  • (thông tục) đột nhiên có cái gì làm cho mình phải chú ý
 • to sit well
  • ngồi đúng tư thế (trên mình ngựa)
 • food sits heavily on the stomach
  • thức ăn lâu tiêu
 • his principles sit loosely on him
  • anh ta không theo đúng những nguyên tắc của mình
 • sits the wind there?
  • có phải ở đấy không?
  • có phải tình hình như thế không?
Related words
Related search result for "sat"
Comments and discussion on the word "sat"