Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
address
/ə'dres/
Jump to user comments
danh từ
 • địa chỉ
 • bài nói chuyện, diễn văn
 • cách nói năng; tác phong lúc nói chuyện
 • sự khéo léo, sự khôn ngoan
 • (số nhiều) sự ngỏ ý, sự tỏ tình, sự tán tỉnh
  • to pay one's addresses to a lady
   tán tỉnh một bà, tỏ tình với một bà
 • (thương nghiệp) sự gửi đi một chuyến tàu hàng
ngoại động từ
 • đề địa chỉ
  • to a letter
   đề địa chỉ trên một bức thư
 • gửi
  • to address a letter to somebody
   gửi một bức thư cho ai
 • xưng hô, gọi
  • how to address an ambassador
   xưng hô như thế nào với một đại sứ
 • nói với, nói chuyện với, diễn thuyết trước; viết cho
  • to oneself to someone
   nói với ai; viết (thư) cho ai
  • to address an audience
   nói với thính giả, diễn thuyết trước thính giả
 • to address oneself to chăm chú, toàn tâm toàn ý
  • to address oneself to a task
   toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ
 • (thể dục,thể thao) nhắm
  • to address the ball
   nhắm quả bóng (trước khi đánh gôn)
Related search result for "address"
Comments and discussion on the word "address"