Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
airy
/'eəri/
Jump to user comments
tính từ
 • ở trên cao
 • thoáng khí, thông khí, thoáng gió, lộng gió
 • vô hình, hư không
 • mỏng nhẹ (tơ, vải...)
 • nhẹ nhàng, duyên dáng, uyển chuyển
 • vui, vui nhộn
  • airy laughter
   tiếng cười vui
 • thảnh thơi, thoải mái, ung dung
  • an airy manner
   tác phong thoải mái
 • hão, hời hợt, thiếu nghiêm túc
  • airy promises
   những lời hứa hão
Related search result for "airy"
Comments and discussion on the word "airy"