Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
canon
/'kænən/
Jump to user comments
danh từ
 • tiêu chuẩn
  • the canons of canduct
   tiêu chuẩn tư cách đạo đức
 • (tôn giáo) luật lệ, quy tắc, phép tắc
 • (tôn giáo) nghị định của giáo hội
 • (tôn giáo) kinh sách được công nhận
 • giáo sĩ
 • danh sách các tác phẩm được công nhận là đúng của một tác giả
  • the Shakespearian canon
   danh sách các tác phẩm được công nhận là đúng của Sếch-xpia
 • (âm nhạc) canông
 • cái móc chuông
 • (ngành in) chữ cỡ 48
danh từ
 • (như) canyon
Related search result for "canon"
Comments and discussion on the word "canon"