Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
clock
/klɔk/ Cách viết khác : (o'clock) /ə'klɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • đường chỉ viền ở cạnh bít tất
 • đồng hồ
IDIOMS
 • o'clock
  • giờ
   • what o' clock is it?
    mấy giờ rồi
 • like a clock
  • đều đặn, chạy đều, trơn tru, trôi chảy
   • everything went like a clock
    mọi việc đều trôi chảy; mọi việc vẫn chạy đều
 • to put (set) back the clock
  • (nghĩa bóng) quay lại thời kỳ đã qua; đi ngược lại bánh xe lịch sử, ngăn chặn sự phát triển
 • to work round the clock
  • làm việc suốt 12 tiếng; làm việc suốt 24 tiếng
nội động từ
 • (thể dục,thể thao) bấm giờ (trong một cuộc chạy đua)
 • ghi giờ
  • to clock in
   ghi giờ đến làm
  • to clock out
   ghi giờ về (ở nhà máy)
ngoại động từ
 • (thể dục,thể thao) bấm giờ (một cuộc chạy đua)
 • (thể dục,thể thao) chạy (đi...) mất... (bao nhiêu thời gian)
  • he clocked 11 seconds for the 100 meters
   anh ta chạy 100 mét mất 11 giây
Related search result for "clock"
Comments and discussion on the word "clock"