Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
dire
Jump to user comments
ngoại động từ
 • nói, nói lên, nói ra
  • Lénine a dit
   Lênin đã nói
  • Dire son opinion
   nói lên ý kiến của mình
  • Dire une sottise
   nói ra một điều bậy
  • Son visage disait ses souffrances passées
   mặt hắn nói lên những câu đau khổ đã qua
  • Je vous ai dit de vous taire
   tôi đã nói với anh là phải im đi
  • Trouver à dire
   thấy có điều đáng nói (đáng trách)
 • đọc, ngâm
  • Dire son bréviaire
   đọc kinh
  • Dire des vers
   ngâm thơ
 • nghĩ
  • Que direz-vous d'une promenade?
   Anh nghĩ sao nếu ta đi dạo chơi?
  • à qui le dites-vous!
   tôi biết thừa đi rồi!
  • avoir beau dire
   nói gì thì nói, nói vô ích
  • à vrai dire; à dire vrai
   nói thực ra
  • cela ne me dit pas
   tôi không thích cái đó
  • cela ne me dit rien
   điều đó không hợp với tôi; tôi không thiết cái đó
  • cela va sans dire
   dĩ nhiên như vậy
  • ce n'est pas à dire que...
   không phải lý do để...
  • ce n'est pas pour dire
   không phải là (một việc gì ghê gớm đâu)
  • c'est comme qui dirait
   khác nào như
  • c'est rien de le dire
   nói ra không đủ, cần phải tự mắt mình trông thấy
  • c'est tout dire
   thế là đủ rồi, thế là nói hết rồi
  • comme dit l'autre
   như người ta vẫn nói
  • dire la bonne aventure
   xem aventure
  • dire la messe
   làm lễ (ở nhà thờ)
  • dire son fait (dire ses vérités) à quelqu'un
   nói thẳng cho ai biết ý nghĩ của mình về họ
  • dire son mot
   nói ra nhận định của mình
  • dire un mot; dire un petit mot
   nói chuyện một tí
  • disons-le
   phải công nhận với nhau như thế
  • dites donc!
   này!
  • dit-on
   theo tin đồn, người ta đồn thế
  • en dire de belles; en dire de toutes les couleurs
   nói nhiều chuyện lạ lùng
  • il n'y a pas à dire
   tất nhiên thế, khỏi phải nói
  • il y a bien à dire
   (từ cũ, nghĩa cũ) không phải thế đâu, khác xa
  • j'ai dit
   tôi đã nói xong, tôi nói đến đây là hết
  • le coeur me le dit
   tôi linh cảm thấy thế
  • mettez que je n'ai rien dit
   cứ coi như tôi chưa nói gì
  • ne dire mot
   xem mot
  • ne savoir ce qu'on dit
   nói không suy nghĩ, nói lung tung
  • on aurait dit; on dirait
   tưởng chừng như
  • pour ainsi dire
   có thể nói là
  • pour ne pas dire
   đấy là chưa nói là (một ý nặng hơn)
  • quelque chose me dit; mon coeur me dit
   tôi có cảm giác là
  • qu'est ce à dire?
   thế nghĩa là gì?
  • qui dirait; qui aurait dit
   nào ngờ đâu
  • qui dit.. dit...
   nói đến... tức là nói...
  • qui dit conquérant dit bourreau
   nói đến quân xâm lược tức là nói đến quân đao phủ
  • qui vous dit que
   anh lấy gì làm chắc rằng
  • quoi qu'on en dise
   dù ai nói thế nào
  • sans mot dire
   không mở miệng, im lặng
  • si j'ose le dire
   xem oser
  • si le coeur vous en dit
   nếu anh muốn
  • vouloir dire
   nghĩa là, tức là
  • vous l'avez dit
   đúng thế
nội động từ
 • nói
  • Ayant dit, il s'en va
   nói xong nó bỏ đi
danh từ giống đực
 • lời nói; lời nhận xét, ý kiến
  • Au dire de chacun
   theo lời nói của mọi người
Related words
Related search result for "dire"
Comments and discussion on the word "dire"