Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dumb
/dʌm/
Jump to user comments
tính từ
 • câm, không nói
  • deaf and dumb
   câm và điếc
  • dumb show
   tuồng câm
 • câm, không kêu
  • this piano has several dumb notes
   chiếc đàn pianô này có nhiều nốt câm
 • không biết nói; không có tiếng nói (trong chính phủ...)
  • dumb animals
   những con vật không biết nói
  • the dumb millions
   hàng triệu người không có tiếng nói trong chính phủ
 • lặng đi, không nói lên được
  • to strike someone dumb
   làm cho ai lặng đi (vì sợ hãi...)
 • lầm lì, ít nói
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngu xuẩn, ngu ngốc, ngớ ngẩn
ngoại động từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm câm, làm câm lặng đi
Related words
Related search result for "dumb"
Comments and discussion on the word "dumb"