Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dull
/dʌl/
Jump to user comments
tính từ
 • chậm hiểu, tối dạ, ngu đần, đần độn
 • không tinh, mờ (mắt); không thính, nghễnh ngãng (tai)
  • to be dull of ear
   nghễnh ngãng; tai nghe không thính
 • vô tri vô giác (vật)
  • dull stones
   những hòn đá vô tri vô giác
 • cùn (dao...)
 • đục, mờ đục, xỉn, xám xịt
  • dull colour
   màu xám, xám xịt lại
  • dull light
   ánh sang mờ đục
 • cảm thấy lờ mờ, cảm thấy không rõ rệt, âm ỉ
  • dull pain
   đau âm ỉ
 • thẫn thờ, uể oải, chậm chạp (người, vật)
 • ứ đọng, trì chậm, bán không chạy, ế
  • dull goods
   hàng bán không chạy, hàng ế
  • dull trade
   việc buôn bán trì chậm
 • đều đều, buồn tẻ, chán ngắt, tẻ ngắt, buồn nản
  • a dull life
   cuộc sống buồn tẻ
  • a dull sermon
   bài thuyết giáo chán ngắt
  • to feet dull
   cảm thấy buồn nản
 • tối tăm, âm u, u ám, ảm đạm
  • dull weather
   tiết trời u ám
ngoại động từ
 • làm ngu đàn, làm đần dộn
 • làm cùn
 • làm mờ đi, làm mờ đục, làm xỉn
 • làm âm ỉ, làm đỡ nhức nhối, làm đỡ nhói (cơn đau)
 • làm buồn nản
 • làm tối tăm, làm u ám, làm ảm đạm
nội động từ
 • hoá ngu đần, đần độn
 • cùn đi
 • mờ đi, mờ đục, xỉn đi
 • âm ỉ, đỡ nhức nhối, đỡ đau (cơn đau)
 • tối sầm lại, thành u ám, thành ảm đạm
Related search result for "dull"
Comments and discussion on the word "dull"