Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gallant
/'gælənt/
Jump to user comments
tính từ
 • dũng cảm; hào hiệp
 • uy nghi, lộng lẫy, tráng lệ (thuyền...); cao lớn đẹp dẽ (ngựa...)
  • a gallant steed
   con tuấn mã
 • (từ cổ,nghĩa cổ) ăn mặc đẹp, chải chuốt, bảnh bao
 • chiều chuộng phụ nữ, nịnh đầm
 • (thuộc) chuyện yêu đương
  • gallant adventures
   những câu chuyện yêu đương
danh từ
 • người sang trọng, người phong nhã hào hoa
 • người khéo chiều chuộng phụ nữ, người nịnh đầm
 • người tình, người yêu
động từ
 • chiều chuộng, tán tỉnh, đi theo đưa đón (phụ nữ)
Related search result for "gallant"
Comments and discussion on the word "gallant"