Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
gorge
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • họng
  • Serrer la gorge
   chẹn họng
  • Avoir mal à la gorge
   đau họng
  • Gorge de la corolle
   (thực vật học) họng tràng
  • Gorge d'un volcan
   (địa lý; địa chất) họng núi lửa
 • (văn học) ngực, vú (đàn bà)
  • Gorge opulente
   ngực vú nở nang
 • (địa lý; địa chất) hẻm, khe lũng
 • rãnh, hốc
  • Gorge d'une poulie
   rãnh puli
  • Gorge d'une serrure
   hốc khóa
 • cửa sau (công sự)
  • couper la gorge à quelqu'un
   cắt cổ ai (nghĩa đen) nghĩa bóng
  • faire des gorges chaudes à quelqu'un
   (thân mật) chế nhạo ai ầm ĩ
  • faire rentrer à quelqu'un les paroles dans la gorge
   bắt ai phải rút lời đã nói
  • mettre le couteau sur la gorge de quelqu'un
   bắt ép ai, bắt chẹt ai
  • rendre gorge
   phải nhả vật gì đã cưỡng đoạt ra
  • rire à pleine gorge
   cười ha hả, cười hô hố
  • tendre la gorge
   è cổ ra; đành chịu
Related search result for "gorge"
Comments and discussion on the word "gorge"