Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
joke
/dʤouk/
Jump to user comments
danh từ
 • lời nói đùa, câu nói đùa
  • to crack a joke
   nói đùa một câu
  • to play a joke on someone
   đùa nghịch trêu chọc ai
  • to know how to take a joke
   biết nghe nói đùa, không để tâm giận lời nói đùa
  • a practical joke
   trò đùa ác ý, trò chơi khăm
 • trò cười (cho thiên hạ)
 • chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười
  • it is no joke
   không phải là chuyện đùa
  • the joke is that
   điều buồn cười là
động từ
 • nói đùa
 • đùa bỡn, giễu cợt; trêu chòng
Related words
Related search result for "joke"
Comments and discussion on the word "joke"