Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
jack
/dʤæk/
Jump to user comments
danh từ
 • quả mít
 • (thực vật học) cây mít
 • gỗ mít
danh từ
 • (hàng hải) lá cờ ((thường) chỉ quốc tịch)
IDIOMS
 • Union Jack
  • quốc kỳ Anh
danh từ (từ cổ,nghĩa cổ)
 • áo chẽn không tay (của lính)
 • bình bằng da (để đựng nước, rượu...) ((cũng) black jack)
danh từ
 • Giắc (tên riêng, cách gọi thân mật của tên Giôn)
 • người con trai, gã ((cũng) Jack)
  • every man jack
   mọi người
  • Jack and Gill (Jill)
   chàng và nàng
 • (như) jack_tar
 • nhân viên, thợ, người đi làm thuê làm mướn, người làm những công việc linh tinh ((cũng) Jack)
  • Jack in office
   viên chức nhỏ nhưng hay làm ra vẻ ta đây quan trọng
 • (đánh bài) quân J
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiến
 • (quân sự), (từ lóng) lính quân cảnh
 • (động vật học) cá chó nhỏ
 • (kỹ thuật) cái kích ((cũng) cattiage jack); cái palăng; tay đòn, đòn bẩy
 • giá, bệ đỡ
 • cái đế rút giày ống ((cũng) boot jack)
 • máy để quay xiên nướng thịt
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đuốc, đèn (để đi săn hoặc câu đêm) ((cũng) jack light)
IDIOMS
 • to be Jack of all trades and master of none
  • nghề gì cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào
 • before you could say Jack Robinson
  • đột ngột, rất nhanh, không kịp kêu lên một tiếng, không kịp ngáp
ngoại động từ
 • ((thường) + up) kích lên (xe ô tô...)
 • săn bằng đuốc, săn bằng đèn; câu bằng đuốc, câu bằng đèn
IDIOMS
 • to jack up
  • bỏ, từ bỏ
   • to jack up one's job
    bỏ công việc
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) nâng, tăng (giá lương...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) quở trách, khiển, chỉnh (vì sao lãng...)
Related search result for "jack"
Comments and discussion on the word "jack"