Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
lame
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lá, bản
  • une lame de cuivre
   một lá đồng
  • Ressort à lames
   (kỹ thuật) lò xo lá
  • Lame criblée
   (giải phẫu) học lá sàng
  • Lame spire
   (giải phẫu) lá xoắn
  • Lame porte objet
   bản kính (để đặt vật lên mà quan sát dưới kính hiển vi)
  • Lame à faces parallèles
   (vật lý) học bản mặt song song
  • Chapeau à lames rayonnantes d'un champignon
   mũ có bản tỏa tia của nấm
 • lát
  • Lame de citron
   lát chanh
 • lưỡi (dao, kiềm)
 • lưỡi dao bào (để lắp vào dao mà cạo râu)
 • sòng (biển)
  • Crête d'une lame
   ngọn sóng
  • bonne lame; fine lame
   tay kiếm giỏi
  • visage en lame de couteau
   mặt lưỡi cày
Related search result for "lame"
Comments and discussion on the word "lame"